Orsaken till prisnedsättningen kan vara kort datum, mindre efterfrågan m.m. Det finns inga garantier. Får ej returneras!